WELCOME TO

PENDLETON HEIGHTS

Neighborhood Watch and Block Captain Training

 • October 01, 2022
 • 10:00 AM - 2:00 PM
 • 2201 Lexington Ave

Registration is closed

English/Spanish/Vietnamese 

Training will not be conducted in multiple languages unless someone is willing and able to translate. Contact Board@phkc.org if you have this gift to offer. 


Come help us build community capacity around key principles of engagement  with an array of strategies and tools to strengthen outreach and cooperative participation among neighborhood residents and stakeholders.

 • Reduce and prevent crime
 • Maintain better contact with Police Department
 • Increase awareness of neighborhood activities
 • Neighbors to know each other

Capacitación para la Vigilancia del Vecindario y  para los Capitanes de Cuadra
Sábado 1ro de octubre, 10am a 2pm
Show Me KC Schools  2201 Lexington Ave, KCMO (Frente a PH Coffee)
Acompáñenos a construir la capacidad  comunitaria y a considerar los puntos claves, estrategias 
herramientas para la participación cooperativa entre residentes y personas interesadas en el
vecindario. 
Los vecinos que se capaciten podrán:
 • Reducir y prevenir el crimen
 • Tener mejor contacto con el Departamento de Policía
 • Aumentar la consciencia sobre las actividades en el vecindario
 • Estrechar lazos con sus vecinos


Theo dõi vùng lân cận và đào tạo đội trưởng khối

Thứ bảy, ngày 1 tháng 10, 10-2p

Show Me KC Schools 2201 Lexington Ave, KCMO (Đối diện PH Coffee)

Hãy đến giúp chúng tôi xây dựng năng lực cộng đồng xung quanh các nguyên tắc tham gia chính với một loạt các chiến lược và công cụ để tăng khả năng tiếp cận và sự tham gia hợp tác giữa cư dân khu vực lân cận và các bên liên quan.


Những người hàng xóm sử dụng khóa đào tạo sẽ giúp:

 • Giảm thiểu và phòng ngừa tội phạm
 • Duy trì liên lạc tốt hơn với Sở cảnh sát
 • Nâng cao nhận thức về các hoạt động của khu phố
 • Hàng xóm gặp nhau
  Powered by Wild Apricot Membership Software